Työvoimatutkimus kesäkuu 2013

Työvoimatutkimus kesäkuu 2013

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 kesäkuussa 217 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 7,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla.

Työllisiä oli vuoden 2013 kesäkuussa 2 578 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten miesten ja naisten määrä oli pysynyt lähes ennallaan vuoden 2012 kesäkuuhun verrattuna. Yrittäjien määrä väheni ja palkansaajien määrä kasvoi edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2013 lopussa kaikkiaan 302 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 43 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden kesäkuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Pirkanmaalla (22 %), Uudellamaalla (21 %) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (20 %).

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Lähde ja lisätietoa: Tilastokeskus (www.stat.fi) Työvoimatutkimus kesäkuu 2013