Työvoimatutkimus helmikuu 2014

Työvoimatutkimus helmikuu 2014

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 helmikuussa 241 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 8,7 prosenttia. Työllisiä oli 26 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli vuoden 2014 helmikuussa 2 405 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli hieman enemmän ja naisia 28 000 vähemmän kuin vuoden 2013 helmikuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi hieman julkisella sektorilla vuoden 2013 helmikuuhun verrattuna.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2014 lopussa kaikkiaan 324 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 33 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden helmikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (19 %), Kainuussa (15 %), Pirkanmaalla (14 %) ja Keski-Suomessa (14 %).

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 54 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Lähde ja lisätietoa: Tilastokeskus (www.stat.fi) Työvoimatutkimus helmikuu 2014