Työvoimatutkimus heinäkuu 2013

Työvoimatutkimus heinäkuu 2013

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2013 heinäkuussa 43 000 vähemmän ja työvoiman ulkopuolella olevia 64 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heikko työmarkkinatilanne ei kannusta aktiiviseen työnhakuun. Tämä näkyy myös työvoiman ulkopuolella olevien määrän kasvuna. Työttömiä oli vuoden 2013 heinäkuussa 183 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,6 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 6,9 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2013 heinäkuussa 2 567 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 8 000 ja työllisiä naisia 35 000 vähemmän kuin vuoden 2012 heinäkuussa. Työllisten määrä väheni selvästi yksityisellä sektorilla edellisvuoden 2012 heinäkuuhun verrattuna.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2013 lopussa kaikkiaan 319 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 43 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden heinäkuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (21 %), Pirkanmaalla (20 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (18 %) sekä Kainuussa (18 %).

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Lähde ja lisätietoa: Tilastokeskus (www.stat.fi) Työvoimatutkimus heinäkuu 2013