Työvoimatutkimus elokuu 2013

Työvoimatutkimus elokuu 2013

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2013 elokuussa 40 000 vähemmän ja työvoiman ulkopuolella olevia 60 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Heikko työmarkkinatilanne ei kannusta aktiiviseen työnhakuun. Tämä näkyy myös työvoiman ulkopuolella olevien määrän kasvuna. Työttömiä oli vuoden 2013 elokuussa 191 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,3 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2013 elokuussa 2 486 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 40 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä työllisten miesten että naisten määrä väheni. Työllisten määrä väheni selvästi yksityisellä sektorilla mutta kasvoi julkisella sektorilla edellisvuoden elokuuhun verrattuna.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2013 lopussa kaikkiaan 290 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 44 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden elokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (26 %), Pirkanmaalla (23 %) sekä Kainuussa (23 %).

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Lähde ja lisätietoa: Tilastokeskus (www.stat.fi) Työvoimatutkimus elokuu 2013