1. Etusivu
 2. Henkilöstöasiat
 3. Työsuhdeasiat
 4. Miksi kannattaa harkita etätyön mahdollisuutta?

Miksi kannattaa harkita etätyön mahdollisuutta?

Miksi kannattaa harkita etätyön mahdollisuutta?

Työnantajien etsiessä tapoja houkutella potentiaalisia työnhakijoita ja koettaessa pitää kiinni nykyisistä työntekijöistä, etätyö tarjoaa yhden vaihtoehdon sitouttaa työntekijät ja lisätä työtyytyväisyyttä.

Useimmat työntekijät tekisivät mitä vain saadakseen mahdollisuuden tehdä etätyötä. Useimmilla työnantajilla on epäilyksensä. Kun löydetään oikea tapa tehdä etätyötä, se voi olla eduksi molemmille.

Miksi harkita etätyötä?
Aikoina, jolloin kilpailu työvoimasta on kasvussa, kukkaronnyörit tiukoilla ja jäätiköt sulamassa, etätyö tarjoaa merkittäviä etuja yrityksille, jotka ovat tarpeeksi rohkeita ryhtyäkseen siihen.

Etätyön onnistuneesti omaksuneet yritykset ovat jo havainneet, että ne pystyvät pitämään paremmin kiinni työntekijöistään. Sen lisäksi se, että toimistossa työskentelee vähemmän työntekijöitä, tarjoaa työnantajille myös säästöjä yleiskustannuksissa.

Myös työntekijät voivat säästää aikaa ja rahaa (ja samalla voidaan lisätä sekä tuottavuutta että työtyytyväisyyttä). Etätyötä edistävät yritykset auttavat myös luomaan hieman vihreämmän maapallon poistamalla autoja liikenteestä.

Ensimmäinen askel mietittäessä mahdollisuutta tehdä etätyötä on luoda asiakirja, missä määritellään, miksi yritys harkitsee etätyötä. Sen jälkeen tulisi läpikäydä ainakin seuraavat asiat:

 • Mitkä työntehtävät sopivat etätyön piiriin? Kuka tekee etätyötä?
 • Mitä etätyö meillä tarkoittaa? Montako päivää viikossa?
 • Mitä johdollisia asioita tulee ottaa huomioon?
 • Minä päivinä yhteiset palaverit tulisi pitää toimistolla?
 • Miten valvoa etätyöntekijöitä?
 • Miten varmistetaan, että henkilöstö tuntee kuuluvansa yritykseen ja pysyy sitoutuneena?
 • Mitä hankintoja etätyön tekeminen vaatii?
 • Miten hoidetaan IT- ja tietoturva-asiat?

Kuka tekee etätyötä?
Etätyöntekijöiden ja etätyön muodon valinta on onnistuneen etätyöjärjestelyn ensimmäinen askel. Työtehtävä on ensisijainen tekijä sen määrittämisessä, onko etätyö järkevä vaihtoehto.

Monet työtehtävät vaativat liikaa valvontaa, erikoisia työvälineitä tai mukana olemista toimistolla. Kotoa käsin työskentelyn järjestettävyyttä tulisi myös arvioida, sillä etätyöntekijä tarvitsee kunnollisen kotitoimiston, jossa on soveltuvat IT-järjestelyt, valaistus ja huonekalut.

Muita huomioon otettavia seikkoja voisivat olla esimerkiksi se, kauanko työntekijä on ollut palkkalistoilla, kurinpidolliset ongelmat ja työsuoritus, kuten myös henkilökohtaiset ominaisuudet kuten moraali, aloitteellisuus, itsekuri, keskittymiskyky ja ongelmanratkaisutaidot.

Kannattaa myös laatia etätyösopimus, jotta työntekijät tietävät täsmälleen, mitä heiltä vaaditaan ja pyytää heidät allekirjoittamaan tämä ymmärryksen ja hyväksynnän merkiksi. Tämän tulisi ilmaista selkeästi, että etätyö on etuoikeus, eikä automaattinen oikeus.

Etätyö kannattaa aloittaa antamalla työntekijöiden työskennellä kotoa vain päivä tai pari viikossa ja suorittaa järjestelyn arviointi säännöllisin väliajoin. Etätyöpäivien määrää voi lisätä (tai vähentää)suorituksesta riippuen.

Jokaisella yrityksellä on omat vaatimuksensa etätyön suhteen, mutta yhteisiä elementtejä, joita kaikkien kannattaisi harkita, ovat:

 • Menettelytapa etätyösopimuksen pyytämiseen
 • Tarjoamasi teknologia, yhteydet ja työvälineet
 • Asiantuntijan järjestämä koulutus parhaaseen mahdolliseen etätyösuoritukseen
 • Ohjeistus työajanseurantaan
 • Viestintäproseduurit esimiesten ja päälliköiden kanssa
 • Tulosvastuu ja seuranta

Kaiken kaikkiaan, kun kilpailu parhaista työntekijöistä ja heidän pitämisestään kiristyy entisestään, voi etätyö olla oikea tapa edetä – on sinun päätöksesi missä muodossa ja kenelle.